Центар за социолошка истраживања

Филозофског факултета у Нишу


Циљеви и активности

Центар реализује научно-истраживачке пројекте, организује научне скупове и објављује научне публикације. Главне активности центра су:

  • Спровођење теоријско-емпиријских истраживања;

  • Спровођење примењених истраживања;

  • Реализација теренских истраживања за друге организације ;

  • Истраживања развојних трендова;

  • Анализа и евалуација мера социјалне политике;

  • Пружање услуга обуке за извођење теренских истраживања (обука анкетара, обука модератора за фокус групе и слично).