Центар за социолошка истраживања

Филозофског факултета у Нишу


Реализовани пројекти

Од оснивања, 1982. године, Центар за социолошка истраживања је спровео већи број националних и међународних, научно-истраживачких и примењених пројеката:


1986–1990 – „Регионална хетерогеност и промене друштвене структуре“ (део пројекта „Структура југословенског друштва“), финасијер Конзорцијум института друштвених наука у СФРЈ;

1986–1990 – „Радни морал, апсентизам и социјални конфликти у привреди региона Ниша“, финасијер Регионални СИЗ науке;

1995–2000 – „Здравље и болести школске деце“, финасијер Савезно министарство за развој, науку и животну средину

1995–2000 – „Регионална културна сарадња на Балкану“, финансијер Министарство за науку и технологију РС;

2002 – „Стратегије деловања синдиката у земљама централне и источне Европе и Србије у процесу транзиције“, финасијер Министарство за науку и технологију РС;

2002–2005 – „Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције“, финасијер Министарство за науку и технологију РС;

2006–2010 – „Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције“, финансијер Министарство за науку и технолошки развој РС;

2010–2011 – партнер на пројекту „Кластер сирева Југ“ чији је носилац Град Ниш, Управа за пољопривреду (реализација из фонда ЕУ преко програма „Регионални социоекономски програм развоја);

2011–2019 – „Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције“, финасијер Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС;

2011–2015 – „Equal Acces for All: Strengthening the Social Dimension for a Stronger Higher Education“ („Jednak pristup za sve: osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja Evropskog prostora visokog obrazovanja), Tempus пројект (EU);

2013–2016 – „Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery“ (Јачање високог образовања за креирање социјалне политике и пружање социјалних услуга), 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR;

2019 – „Корак ка професионализацији социологије: анализа потреба за професијом”, финансијер Филозофски факултет у Нишу;

2020 – „Корак ка професионализацији социологије 2: анализа потреба за професијом”, финансијер Филозофски факултет у Нишу.

2020 – „Сoциoлoшкo истрaживaњe прoмeнa у друштвeнoм живoту грaђaнa Србиje у дoбa пaндeмиje” у сарадњи са Српским социолошким друштвом.


Поред тога, истраживачи Центра су учествовали у реализовању већег броја међународних и националних научно-истраживачких пројеката,примењених истраживања у сарадњи са цивилним сектором, као и у изради стратешких докумената у сарадњи са локалном самоуправом.

У току је реализација пројекта „Ретроспектива и перспектива друштвеног значаја студија социологије на Филозофском факултету Универзитета у Нишу“, посвећеног обележавању пола века студија социологије на овој високошколској установи. Пројекат спроводи Департман за социологију, а руководилац пројекта је проф. др Драган Тодоровић.