Центар за социолошка истраживања

Филозофског факултета у Нишу


Центра за социолошка истраживања основан је 1982. године као Институт за истраживања. Неколико пута је мењао назив, а од 2007. године преименован је у Центар за социолошка истраживања. Чланови Центра су наставници и сарадници Департмана за социологију, а у његовом раду учествују истраживачи и стручни консултанти из земље и иностранства.

Од свог оснивања Центар је остварио следеће резултате:

- спроведена три компаративна емпиријска истраживања на територији Србије, Македоније и Бугарске;

- спроведена теренска истраживања за научне и друге организације из земље и иностранства;

- награда Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за најбољег руководиоца пројекта;

- остварена међународна сарадња са бројним институтима, универзитетима и факултетима: са Универзитетом у Великом Трнову (Бугарска), Филозофским и Социолошким факултетом Универзитета „Ломоносов“ у Москви, са Институтом за социологију РАН, са Московским државним универзитетом за међународне односе, са Филозофским и Филолошким факултетом у Великом Трнову, са Институтом за социологију БАН (Софија), са Филозофским факултетом у Скопљу, са Филозофским факултетом у Републици Српској (Пале и Бања Лука), са Факултетом за социјалне науке (Крајова, Румунија), Западним универзитетом у Темишвару, СУНИ (SUNY) универзитетом (Универзитета америчке државе Њујорк – одељење у Кортланду);

- развијена мрежа сарадника и консултаната из научноистраживачких организације из Србије и региона;

- организовано 30 националних и међународних конференција и 15 округлих столова.

Управници Центра за социолошка истраживања били су: др Љубиша Митровић, др Миомир Ивковић, др Драган Жунић, др Драгана Стјепановић-Захаријевски и др Јасмина Петровић (садашња управница).